۱۴۹۶ | جنبش عصر جدید و نقش هنر و رسانه در گسترش آن(حمیدرضا مظاهری‌سیف)
description

۱۴۹۶ | جنبش عصر جدید و نقش هنر و رسانه در گسترش آن(حمیدرضا مظاهری‌سیف)

اگرچه عصر نوین در ابتدا به‌شکل یک جنبش به‌نظر می‌رسید, اما دیری نپایید که به بستری برای پیدایش و رشد هزاران «شبه‌جنبش معنوی نوپدید» تبدیل شد. شبه‌جنبش‌های مرتبط با عصر نوین به‌دنبال اهدافی نظیر …
۱۴۹۴ | بررسی بازنمایی عرفان یهود در فیلم سینمایی شاگرد جادوگر(حفیظه مهدیان)
description

۱۴۹۴ | بررسی بازنمایی عرفان یهود در فیلم سینمایی شاگرد جادوگر(حفیظه مهدیان)

این مقاله با تلقی قبالا به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی معنویت عصر نوین, سعی کرده است با بررسی موردی فیلم «شاگرد جادوگر», روش‌های نامحسوس القا مفاهیم قباله‌ای, توسط رسانه‌ها را تحلیل کند…
۱۴۸۶ | کارکردهای معنویت در عرصه‌های اجتماعی از دیدگاه مقام معظم رهبری(محمدجواد رودگر)
description

۱۴۸۶ | کارکردهای معنویت در عرصه‌های اجتماعی از دیدگاه مقام معظم رهبری(محمدجواد رودگر)

مسأله نوشتار حاضر سلوک معنوی در عرصه‌های گوناگون و نقش بی‌بدیل و بی‌عدیل آن در پیشرفت همه جانبه است که مبتنی بر فرضیه معنویت اسلامی کلید کمال و عنصر کارآمد در همه عرصه‌های حیات طیبه قوام یافته است.
۱۴۷۹ | ارتباط بین هوش معنوی, آگاهی و گرایش‌های عرفانی(زهره لطیفی*؛ عظیمه عبداللهی*؛ حمیدرضا صادقی* و نسیم استکی آزاد)
description

۱۴۷۹ | ارتباط بین هوش معنوی, آگاهی و گرایش‌های عرفانی(زهره لطیفی*؛ عظیمه عبداللهی*؛ حمیدرضا صادقی* و نسیم استکی آزاد)

هدف پژوهش حاضر؛ بررسی ارتباط بین هوش معنوی؛ بررسی سطح آگاهی و گرایش به عرفان اسلامی و عرفان‌های کاذب در دانشجویان بوده است.
۱۴۶۳ | جهانی‏ شدن و معنویت‏گرایی(مهناز فرهمند)
description

۱۴۶۳ | جهانی‏ شدن و معنویت‏گرایی(مهناز فرهمند)

نوشتار حاضر نیز تلاشی است برای بررسی رابطه جهانی شدن و معنویت و یافتن پاسخ مناسب به این پرسش که چرا در دهه‌های اخیر شاهد معنویت‌گرایی‌های فزاینده در عرصه جهانی هستیم و فرایند جهانی شدن چه تاثیری در احیاء معنویت‌ها دارد.
۱۴۶۱ | مبانی شریعت‏‌گریزی در عرفان‏های نوظهور(هادی ترکمنی)
description

۱۴۶۱ | مبانی شریعت‏‌گریزی در عرفان‏های نوظهور(هادی ترکمنی)

در این مقاله برخی از مبانی شریعت‌گریزی این فرقه‌های معنوی مثل انکار خداوند, دین‌ستیزی, اعتقاد به تناسخ, خلقتی بی‌هدف, ترویج اباحی‌گری و بی‌بندوباری را مورد بررسی و نقد قرار می‌دهیم, تا پندارهای نادرست آنان کنار زده و نور حقیقت جلوه‌گر شود.
۱۴۵۴ | معناگرایی و معنویت در پدیده ‏های فراروانشناختی(عبدالرضا آتشین صدف)
description

۱۴۵۴ | معناگرایی و معنویت در پدیده ‏های فراروانشناختی(عبدالرضا آتشین صدف)

مدعای این نوشتار, پاسخ مثبت به این پرسش‌ها است؛ آنچه در فرا روانشناسی, فوق طبیعت خوانده می‌شود در قرآن مجید, جهان غیب نام دارد و میان این دو نیز نسبت و رابطه وجود دارد. از منظر قرآن مجید, رابطه متقابل انسان و جهان فوق طبیعت, امری پذیرفتنی است تا آنجا که در برخی موارد نیز
۱۳۷۸ | آسیب های نظام سلطه از ناحیه عرفانهای نوظهور بر جامعه ایران اسلامی(فرشاد توحیدنیا)
description

۱۳۷۸ | آسیب های نظام سلطه از ناحیه عرفانهای نوظهور بر جامعه ایران اسلامی(فرشاد توحیدنیا)

امروزه در کشور ما افزون بر گروه‌ها و فرقه‌های سنتی تصوف, گروه‌های نوظهوری به نام عرفان و معنویت با جاذبه‌های مادی و نفسانی پیدا شده‌اند و هر روزه با شگردها و شیوه‌های مختلفی در شکار تشنگان و علاقمندان عرفان و معنویت‌اند…