۱۴۶۷ | بررسی آئین شیطان گرایانه افتتاحیه تونل گوتهارد سوئیس با حضور سران کشورهای اروپایی

برنامه تلویزیونی “عصر” به کارگردانی “نادر طالب زاده” و با حضور کارشناس برنامه “دکتر شاه حسینی” به بررسی ابعاد آئین افتتاحیه شیطان گرایانه تونل گوتهارد سوئیس پرداخته اند