۱۴۷۳ | مدرنیته, رسانه و جنبش‌های نوین دینی(علی کیادربندسری*نسرین خانی اوشانی)
description

۱۴۷۳ | مدرنیته, رسانه و جنبش‌های نوین دینی(علی کیادربندسری*نسرین خانی اوشانی)

مقاله حاضر در نظر دارد تا با بررسی رسانه و جنبش‌های نوین دینی به مثابه دو مورد از محصولات و پیامدهای مدرنیته, رابطه آنها را با یکدیگر و با مدرنیته بررسی کند تا پیوند علی و معلولی میان مدرنیته با رسانه و جنبش‌های نوین دینی از سویی و هم‌سنخی رسانه و جنبش‌های نوین دینی از
۱۳۷۸ | آسیب های نظام سلطه از ناحیه عرفانهای نوظهور بر جامعه ایران اسلامی(فرشاد توحیدنیا)
description

۱۳۷۸ | آسیب های نظام سلطه از ناحیه عرفانهای نوظهور بر جامعه ایران اسلامی(فرشاد توحیدنیا)

امروزه در کشور ما افزون بر گروه‌ها و فرقه‌های سنتی تصوف, گروه‌های نوظهوری به نام عرفان و معنویت با جاذبه‌های مادی و نفسانی پیدا شده‌اند و هر روزه با شگردها و شیوه‌های مختلفی در شکار تشنگان و علاقمندان عرفان و معنویت‌اند…