۱۴۸۶ | کارکردهای معنویت در عرصه‌های اجتماعی از دیدگاه مقام معظم رهبری(محمدجواد رودگر)
description

۱۴۸۶ | کارکردهای معنویت در عرصه‌های اجتماعی از دیدگاه مقام معظم رهبری(محمدجواد رودگر)

مسأله نوشتار حاضر سلوک معنوی در عرصه‌های گوناگون و نقش بی‌بدیل و بی‌عدیل آن در پیشرفت همه جانبه است که مبتنی بر فرضیه معنویت اسلامی کلید کمال و عنصر کارآمد در همه عرصه‌های حیات طیبه قوام یافته است.
۱۴۸۲ | گذری بر انسان‌گرایی دونالد والش(محمدحسین کیانی و سیده فاطمه خفری)
description

۱۴۸۲ | گذری بر انسان‌گرایی دونالد والش(محمدحسین کیانی و سیده فاطمه خفری)

ظهور باورهای انسان‌گرایانه در بسیاری از تعالیم معنویت‌گرایی جدید قابل پیگیری است. اما به گمان نگارنده, بهره‌مندی و اصالت این رویکرد در مجموع تعالیم دونالد والش با شدت بیشتری همراه است, علت این ادعا نهفته در نحوه‌ی بیان و نظام تعالیم والش است…
۱۴۶۶ | نسبت خدا و انسان در عرفان(عیسی جعفری)
description

۱۴۶۶ | نسبت خدا و انسان در عرفان(عیسی جعفری)

انسان در نظام عرفان اسلامی, جایگاه ویژه و برجسته‌ای دارد؛ به طوری‌که او را به‌گونه‌ی ممتازی از دیگر مخلوقات متمایز ساخته است. انسان با برخورداری از جامعیت اسماء الهی, به مثابه آیینۀ تمام نمای آفریدگار جهان هستی است
۱۴۲۳ | نقد و بررسی تعالیم کریشنامورتی درباره دین و خدا(محمدحسین کیانی)
description

۱۴۲۳ | نقد و بررسی تعالیم کریشنامورتی درباره دین و خدا(محمدحسین کیانی)

کریشنامورتی, آموزه‌های خود را نه زیرمجموعه روان‌شناسی و نه در مسیر ایجاد مذهب و تعالیم عرفانی می‌داند؛ اما با اندکی تأمل به‌راحتی می‌توان تعالیم او را در حوزه‌ روان‌شناسی و عرفان قرار داد…  
۱۳۷۸ | آسیب های نظام سلطه از ناحیه عرفانهای نوظهور بر جامعه ایران اسلامی(فرشاد توحیدنیا)
description

۱۳۷۸ | آسیب های نظام سلطه از ناحیه عرفانهای نوظهور بر جامعه ایران اسلامی(فرشاد توحیدنیا)

امروزه در کشور ما افزون بر گروه‌ها و فرقه‌های سنتی تصوف, گروه‌های نوظهوری به نام عرفان و معنویت با جاذبه‌های مادی و نفسانی پیدا شده‌اند و هر روزه با شگردها و شیوه‌های مختلفی در شکار تشنگان و علاقمندان عرفان و معنویت‌اند…