۱۴۶۷ | بررسی آئین شیطان گرایانه افتتاحیه تونل گوتهارد سوئیس با حضور سران کشورهای اروپایی

برنامه تلویزیونی “عصر” به کارگردانی “نادر طالب زاده” و با حضور کارشناس برنامه “دکتر شاه حسینی” به بررسی ابعاد آئین افتتاحیه شیطان گرایانه تونل گوتهارد سوئیس پرداخته اند
۱۴۹۷ | نگاهی به دغدغه‌ی معنویت‌گرایی در سینمای غرب(محمد شکیبا‌دل)
description

۱۴۹۷ | نگاهی به دغدغه‌ی معنویت‌گرایی در سینمای غرب(محمد شکیبا‌دل)

قصه‌گویی در فیلم‌ها, الهام‌گرفته از قصه‌های بزرگان دینی و کتب آسمانی است. همان‌گونه که در کتب آسمانی از زبانی هنرمندانه و پرداختی داستان‌گونه برای بیان مفاهیم معنوی به مخاطبان استفاده شده است؛ برخی از نظریه‌پردازان نیز معتقدند امروزه …
۱۴۹۶ | جنبش عصر جدید و نقش هنر و رسانه در گسترش آن(حمیدرضا مظاهری‌سیف)
description

۱۴۹۶ | جنبش عصر جدید و نقش هنر و رسانه در گسترش آن(حمیدرضا مظاهری‌سیف)

اگرچه عصر نوین در ابتدا به‌شکل یک جنبش به‌نظر می‌رسید, اما دیری نپایید که به بستری برای پیدایش و رشد هزاران «شبه‌جنبش معنوی نوپدید» تبدیل شد. شبه‌جنبش‌های مرتبط با عصر نوین به‌دنبال اهدافی نظیر …
۱۴۹۵ | تربیت معنوی در انیمیشن‌های «چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم؟»(سید عادل مدنی)
description

۱۴۹۵ | تربیت معنوی در انیمیشن‌های «چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم؟»(سید عادل مدنی)

امروزه انیمیشن نقش مهمی در تربیت کودکان دارد. هر انیمیشنی جهان‌بینیِ‌ خاص خود را دارد که بر اساس فلسفه و فرهنگ هر جامعه و خالق اثر متفاوت است. «چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم» انیمیشنی است که …
۱۴۹۴ | بررسی بازنمایی عرفان یهود در فیلم سینمایی شاگرد جادوگر(حفیظه مهدیان)
description

۱۴۹۴ | بررسی بازنمایی عرفان یهود در فیلم سینمایی شاگرد جادوگر(حفیظه مهدیان)

این مقاله با تلقی قبالا به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی معنویت عصر نوین, سعی کرده است با بررسی موردی فیلم «شاگرد جادوگر», روش‌های نامحسوس القا مفاهیم قباله‌ای, توسط رسانه‌ها را تحلیل کند…
۱۴۹۲ | آسیب‌شناسی تبلیغات هنری در مواجهه با جنبش‌های معنوی(پریسا گودرزی)
description

۱۴۹۲ | آسیب‌شناسی تبلیغات هنری در مواجهه با جنبش‌های معنوی(پریسا گودرزی)

نگارنده در این مقاله قصد دارد بر اهمیت و سهم هنر, چه در معنای قبل از دوران مدرن و چه در معنای امروزی آن به‌ویژه بر هنر ادبیات (شامل: داستان, نمایشنامه, فیلمنامه) و هنرهای ترسیمی (که نقاشی اهم آنها است) و هنرهای نمایشی (شامل: فیلم, سینما و تئاتر) در تبلیغات دینی تأکید کند…
۱۴۹۰ | بررسی جنجال‌های زیست‌گروهی در جنبش‌های نوپدید معنوی ناظر به ایده جیمز بک‌فورد(محمدحسین کیانی و مصطفی رضایی)
description

۱۴۹۰ | بررسی جنجال‌های زیست‌گروهی در جنبش‌های نوپدید معنوی ناظر به ایده جیمز بک‌فورد(محمدحسین کیانی و مصطفی رضایی)

نگارنده در این مقاله می‌کوشد تا پس از طرح مسئله‌ی جنبش‌های نوپدید و جنجال‌برانگیزی, به برخی از فعالیت‌های پرهیاهوی آنان اشاره‌ای داشته باشد. در این مقام به اجمال به بررسی شاهدمثال‌ هر کدام از اتهام‌هایی نظیر: خودکشی و قتل, فریب‌کاری…
۱۴۸۹ | بررسی حیات دین در عصر رسانه‌های جدید(محمد لعل‌علیزاده)
description

۱۴۸۹ | بررسی حیات دین در عصر رسانه‌های جدید(محمد لعل‌علیزاده)

در واقع ادعای ما در این نوشتار این است که: فرایند جهانی‌شدن فرهنگی و گسترش رسانه‌های جدید اجتناب‌ناپذیر است؛ باوجود چالش‌ها و بحران‌هایی که به همراه دارد و با مدیریتی که از سوی امپریالیسم غرب می‌شود, امکانات و فرصت‌هایی را برای شبکه‌ای‌شدن دین, همبستگی و هویت‌یابی مسلمانان فراهم می‌کند.
۱۴۸۸ | بررسی خودشکوفایی از منظر محی‌الدین ‌ابن‌عربی و جنبش پتانسیل انسانی(محمد جواد ادبی)
description

۱۴۸۸ | بررسی خودشکوفایی از منظر محی‌الدین ‌ابن‌عربی و جنبش پتانسیل انسانی(محمد جواد ادبی)

مقاله فوق با برگرفتن دین اسلام و سنت عرفانی پایهریزی‌ شده توسط یکی از بزرگترین عارفان مسلمان (شیخ اکبر محیالدین ابنعربی (۵۷۰ – ۶۳۸ ق)) تلاش دارد شاخصههای کلی انسانشناسی عرفانی – آنهم به نحوی مقدماتی در این دستگاه معرفتی – را بازنمایی کند و …
۱۴۸۶ | کارکردهای معنویت در عرصه‌های اجتماعی از دیدگاه مقام معظم رهبری(محمدجواد رودگر)
description

۱۴۸۶ | کارکردهای معنویت در عرصه‌های اجتماعی از دیدگاه مقام معظم رهبری(محمدجواد رودگر)

مسأله نوشتار حاضر سلوک معنوی در عرصه‌های گوناگون و نقش بی‌بدیل و بی‌عدیل آن در پیشرفت همه جانبه است که مبتنی بر فرضیه معنویت اسلامی کلید کمال و عنصر کارآمد در همه عرصه‌های حیات طیبه قوام یافته است.
۱۴۸۴ | جایگاه انسان در نظام هستی(حسن امینی)
description

۱۴۸۴ | جایگاه انسان در نظام هستی(حسن امینی)

عرفا برای نظام هستی مرتبه‌هایی یاد می‌کنند؛ اما در یک تقسیم کلی آن را به حضرات الهیه, کونیه و کون جامع تقسیم کرده‌اند. هدف اصلی از آفرینش «جلا و استجلای حق» است و کمال آن دو با انسان کامل محقق می‌شود. مقصود از کون جامع, انسان است که با وجود وحدانی, جامع تمام تعین‌های حقی
۱۴۸۲ | گذری بر انسان‌گرایی دونالد والش(محمدحسین کیانی و سیده فاطمه خفری)
description

۱۴۸۲ | گذری بر انسان‌گرایی دونالد والش(محمدحسین کیانی و سیده فاطمه خفری)

ظهور باورهای انسان‌گرایانه در بسیاری از تعالیم معنویت‌گرایی جدید قابل پیگیری است. اما به گمان نگارنده, بهره‌مندی و اصالت این رویکرد در مجموع تعالیم دونالد والش با شدت بیشتری همراه است, علت این ادعا نهفته در نحوه‌ی بیان و نظام تعالیم والش است…