۱۴۹۰ | بررسی جنجال‌های زیست‌گروهی در جنبش‌های نوپدید معنوی ناظر به ایده جیمز بک‌فورد(محمدحسین کیانی و مصطفی رضایی)
description

۱۴۹۰ | بررسی جنجال‌های زیست‌گروهی در جنبش‌های نوپدید معنوی ناظر به ایده جیمز بک‌فورد(محمدحسین کیانی و مصطفی رضایی)

نگارنده در این مقاله می‌کوشد تا پس از طرح مسئله‌ی جنبش‌های نوپدید و جنجال‌برانگیزی, به برخی از فعالیت‌های پرهیاهوی آنان اشاره‌ای داشته باشد. در این مقام به اجمال به بررسی شاهدمثال‌ هر کدام از اتهام‌هایی نظیر: خودکشی و قتل, فریب‌کاری…
۱۴۸۸ | بررسی خودشکوفایی از منظر محی‌الدین ‌ابن‌عربی و جنبش پتانسیل انسانی(محمد جواد ادبی)
description

۱۴۸۸ | بررسی خودشکوفایی از منظر محی‌الدین ‌ابن‌عربی و جنبش پتانسیل انسانی(محمد جواد ادبی)

مقاله فوق با برگرفتن دین اسلام و سنت عرفانی پایهریزی‌ شده توسط یکی از بزرگترین عارفان مسلمان (شیخ اکبر محیالدین ابنعربی (۵۷۰ – ۶۳۸ ق)) تلاش دارد شاخصههای کلی انسانشناسی عرفانی – آنهم به نحوی مقدماتی در این دستگاه معرفتی – را بازنمایی کند و …
۱۴۸۶ | کارکردهای معنویت در عرصه‌های اجتماعی از دیدگاه مقام معظم رهبری(محمدجواد رودگر)
description

۱۴۸۶ | کارکردهای معنویت در عرصه‌های اجتماعی از دیدگاه مقام معظم رهبری(محمدجواد رودگر)

مسأله نوشتار حاضر سلوک معنوی در عرصه‌های گوناگون و نقش بی‌بدیل و بی‌عدیل آن در پیشرفت همه جانبه است که مبتنی بر فرضیه معنویت اسلامی کلید کمال و عنصر کارآمد در همه عرصه‌های حیات طیبه قوام یافته است.
۱۴۸۴ | جایگاه انسان در نظام هستی(حسن امینی)
description

۱۴۸۴ | جایگاه انسان در نظام هستی(حسن امینی)

عرفا برای نظام هستی مرتبه‌هایی یاد می‌کنند؛ اما در یک تقسیم کلی آن را به حضرات الهیه, کونیه و کون جامع تقسیم کرده‌اند. هدف اصلی از آفرینش «جلا و استجلای حق» است و کمال آن دو با انسان کامل محقق می‌شود. مقصود از کون جامع, انسان است که با وجود وحدانی, جامع تمام تعین‌های حقی
۱۴۷۹ | ارتباط بین هوش معنوی, آگاهی و گرایش‌های عرفانی(زهره لطیفی*؛ عظیمه عبداللهی*؛ حمیدرضا صادقی* و نسیم استکی آزاد)
description

۱۴۷۹ | ارتباط بین هوش معنوی, آگاهی و گرایش‌های عرفانی(زهره لطیفی*؛ عظیمه عبداللهی*؛ حمیدرضا صادقی* و نسیم استکی آزاد)

هدف پژوهش حاضر؛ بررسی ارتباط بین هوش معنوی؛ بررسی سطح آگاهی و گرایش به عرفان اسلامی و عرفان‌های کاذب در دانشجویان بوده است.
۱۴۷۷ | پدیدارشناسی دین و نقش آن در شناخت دین(اسفندیار غفاری‌نسب *مجید موحد)
description

۱۴۷۷ | پدیدارشناسی دین و نقش آن در شناخت دین(اسفندیار غفاری‌نسب *مجید موحد)

پدیدارشناسی رهیافتی است که در حوزه دین‌پژوهی از اهمیت فراوانی برخوردار است. پدیدارشناسی دین, میان نگرش خشک و غیرهمدلانه پوزیتیویسم به دین و رهیافت الهیاتی ارتباط برقرار می‌کند و به شیوه‌ای غیرتحویل‌گرایانه به بررسی پدیده‌های دینی می‌پردازد.
۱۴۷۸ | بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با میزان گرایش به عرفان های نوظهور در بین جوانان(محمد اسماعیل ریاحی)
description

۱۴۷۸ | بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با میزان گرایش به عرفان های نوظهور در بین جوانان(محمد اسماعیل ریاحی)

پژوهش حاضر به دنبال کشف میزان گرایش جوانان به عضویت در عرفان‌های نوظهور بوده و درصدد است تا برخی از عوامل اجتماعی مرتبط با این گرایش را توضیح دهد.
۱۴۷۶ | خاستگاه «جنبش‌های نوپدید دینی» از نگاه جامعه‌شناختی(محمدحسین کیانی)
description

۱۴۷۶ | خاستگاه «جنبش‌های نوپدید دینی» از نگاه جامعه‌شناختی(محمدحسین کیانی)

نگارنده در این مقاله کوشیده تا نشان دهد که چگونه تأملات جامعه‌شناسانه در باب دین, منجر به پیدایش و گسترش جنبش‌های معنوی معاصر شده است. او برای اثبات این مدعا در دو باب سخن رانده است.
۱۴۷۴ | شبه‌جنبش‌های معنوی(حمیدرضا مظاهری سیف)
description

۱۴۷۴ | شبه‌جنبش‌های معنوی(حمیدرضا مظاهری سیف)

جنبش‌هایی را که با حمایت‌های سرمایه‌ای سازمانی و رسانه‌ای سرمایه‌داران و قدرتمندان جهانی فعال می‌شوند و چهره‌ای جهانی پیدا می‌کنند, بهتر است شبه‌جنبش نامیده شوند. شبه‌جنبش‌ها مکمل دیکتاتوری نقاب‌دار هستند…
۱۴۶۸ | علم و معنویت؛ همگرایی یا واگرایی(حکیمه سادات شریف‌زاده)
description

۱۴۶۸ | علم و معنویت؛ همگرایی یا واگرایی(حکیمه سادات شریف‌زاده)

مقاله حاضر به بررسی وجوه همگرایی یا واگرایی بین علم و معنویت می‌پردازد. موضوع ارتباط یا جدایی بین علم و معنویت از گذشته وجود داشته و در حال حاضر نیز منشأ بحث‌های فراوانی بین اندیشمندان است.
۱۴۶۶ | نسبت خدا و انسان در عرفان(عیسی جعفری)
description

۱۴۶۶ | نسبت خدا و انسان در عرفان(عیسی جعفری)

انسان در نظام عرفان اسلامی, جایگاه ویژه و برجسته‌ای دارد؛ به طوری‌که او را به‌گونه‌ی ممتازی از دیگر مخلوقات متمایز ساخته است. انسان با برخورداری از جامعیت اسماء الهی, به مثابه آیینۀ تمام نمای آفریدگار جهان هستی است
۱۴۶۴ | جنبش‌‏های دینی و مواجهه بنیادین عرفانی(محمدحسین کیانی)
description

۱۴۶۴ | جنبش‌‏های دینی و مواجهه بنیادین عرفانی(محمدحسین کیانی)

مقاله حاضر کوششی برای تهیه پاسخی ولو اجمالی برای دو مسئله است. اول اینکه, گسترش جنبش‌های دینی موجب ترویج چه عقایدی در بستر فرهنگ ایرانی می‌شود؟ در پاسخ به این سوال باید گفت: روح تعالیم جنبش‌ها حاوی مؤلفه‌های است که بعضا در تعارض با فرهنگ معنوی ایرانیان است. در حقیقت, ترویج جنبش‌های نوپدید دینی در